O upravniku zgrade


 

Kvalitetnim i odgovornim profesionalnim upravljanjem vašom zgradom doprinosimo povećanju vrednosti vaše nekretnine i unapređenju kvaliteta življenja u njoj.

 

Održavanje zgrade podrazumeva:

1. Tekuće održavanje

2. Hitne intervencije

3. Investiciono održavanje

 

Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:

 • čišćenje zajedničkih prostorija
 • čišćenje trotoara oko zgrade
 • deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju zajedničkih prostorija
 • čišćenje oluka i ravnih krovova
 • održavanje lifta
 • održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
 • održavanje rasvete u zajedničkim delovima zgrade
 • održavanje interfona
 • održavanje video-nadzora
 • održavanje zelenila

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite imovine od oštećenja.

 

Investiciono održavanje obuhvata popravku ili zamenu:

 • dotrajalih podova, zidova i plafona u zajedničkim delovima zgrade
 • oštećenih i dotrajalih fasada i drugih spoljnih delova zgrade
 • elektroinstalacije zgrade
 • interfona i uređaja za zaštitu od požara
 • krovne konstrukcije i drugih konstruktivnnih elemenata
 • kanala za smeće u zgradi

 

BESPLATNO ZA NAŠE KLIJENTE:

- registracija stambene zajednice sa plaćenim svim taksama

- otvaranje tekućeg računa

- otvaranje matičnog i pib broja stambene zajednice

- izrada pečata

- postavljanje oglasne table

- kanta za otpatke

 

 

 

 
ZAKAŽITE SASTANAK